Úklid obcí 2022

Sobotní dopoledne dne 23. 4. se neslo ve znamení akce „Ukliďme naše obce“. Stejně jako v minulých letech jsme i letos navázali na tradiční úklidovou akci a společnými silami jsme z našich obcí posbírali nashromážděné odpadky. Sběrové dopoledne letos proběhlo v Tršicích a Přestavlkách.

Osobně se domnívám, že hlavním posláním této dobrovolné akce není posbírat odpadky z okolí našich domovů, a tím přispět k hezčímu a čistějšímu prostředí, ve kterém žijeme. Tato akce má daleko důležitější a hlubší význam.

Prvním je skutečnost, že se jedná o jednu z příležitostí neformálního setkání se sousedy, kamarády nebo přáteli a máte možnost se po dlouhé vidět a popovídat si. Je to také jedinečná šance lépe poznat spoluobčany, které např. známe jen od vidění.

Další důležitost přikládám faktu, že je to jedna z aktivit podporující participaci spoluobčanů na dění v obci. Ano, někdo může poznamenat, že obec může uklidit pracovní četa obce. Uvědomme si však, že pracovní četa tento nepořádek neudělala a za vzhled naší obce jsme určitým dílem odpovědni všichni. Je v našem vlastním zájmu obklopovat se čistým prostředím v obci i v jeho okolní přírodě.

Ovšem tím nejdůležitějším posláním této akce je ukázat našim dětem, že nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Aktivní účast rodičů demonstruje vlastním potomkům, že není normální nechat odpadky povalovat v přírodě a že jediné místo, kam patří, je odpadkový koš či popelnice. Pokud to naše děti nenaučíme my rodiče, tak nemůžeme očekávat jakoukoliv změnu do budoucna. Osobní příklad je vždy nejcennější. A to nejen v oblasti ochrany životního prostředí.

Co dodat na závěr?

Všem, kdo se jakkoliv na akci podíleli, patří velké poděkování. Myslím si, že na sebe můžeme být právem pyšní. Tím, že jsme zvedli odhozený papírek, jsme provedli tři prospěšné úkony: udělali jsme něco málo pro naši přírodu, pohybem na čerstvém vzduchu udělali mnoho pro své zdraví a svým počinem šli správným příkladem všem ostatním.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.