Mezinárodní den Země

Mezinárodní den Země – den ve znamení ekologie jsme letos oslavili i v Tršicích. V letošním roce jsme se díky vládním omezením sešli až v sobotu 16. května, ale to určitě nevadí. Důležité je, že jsme svou účastí na akci k oslavě Dne Země dali sobě i svému okolí najevo, že nám osud naší planety není lhostejný a že máme zájem o její ochranu v jakékoliv době a za jakýchkoliv okolností.

Stejně jako v minulém roce, i tento sběr odpadků proběhl nejen v Tršicích, ale také v přidružených obcích, a to ve stejném nebo případně individuálním termínu. Bezproblémový průběh akcí v přidružených obcích zajišťovali zastupitelé obce nebo pověření dobrovolníci.

Přestože jsme se v Tršicích ráno probouzeli do mlhavého sobotního dne, počasí nám nakonec přálo a sběr odpadků proběhl za příjemného slunečného dopoledne. V letošním roce se posbíralo o poznání méně odpadků nežli v předchozím roce. Otázkou zůstává, zda k tomu přispěl omezený pohyb osob, který do května platil, nebo zda byla tato skutečnost způsobena tím, že jsme jako občané změnili své dosavadní negativní návyky a chovali se k naší přírodě ohleduplněji. Osobně bych si moc přál, kdyby tím hlavní důvodem byla druhá ze zmiňovaných příčin. Znamenalo by to totiž, že jsme se posunuli zase o něco dále, že si všichni začínáme uvědomovat, jak důležité je chránit naši přírodu a žít v čistém prostředí.

Malým zklamáním byla ne příliš velká účast ze strany občanů. Domníval jsem se, že po tak dlouhém období, kdy se nebylo možné sdružovat a pořádat kolektivní akce, využijí občané této akce k setkání se se sousedy a kamarády. Byla to vhodná příležitost se nejen setkat, popovídat si, ale udělat i něco pro své zdraví pohybem na čerstvém vzduchu.

Celá akce by také neproběhla, kdyby se nenašli lidé ochotní Den Země zorganizovat. Proto bych rád touto cestou především poděkoval panu starostovi za personální zajištění akce v přidružených obcí, zajištění pomůcek (pytle a nové plastové sběrové kleště), pitného režimu a pamlsků. Velké poděkování také patří Klubu zahrádkářů, kteří pro účastníky akce připravili výborné langoše.

Tím, že jednou do roka společně posbíráme odpadky v obcích, by však naše aktivita neměla končit. Vzdělávejme se, třiďme odpad a chovejme se k přírodě tak, jak si to zaslouží. Ochrana přírody totiž není samozřejmost a už vůbec ne jednorázová akce.

Jménem organizátorů děkuji ještě jednou všem za účast a těším se na setkání při dalších akcích.

A jedna zajímavost nakonec:

Věděli jste, že?
V dnešní době se akcí na oslavu Mezinárodního dne Země účastní přes miliarda lidí z více než 193 států světa. Tento fakt z něj činí největší sekulární svátek, který slaví lidé po celé planetě bez ohledu na svůj původ, víru či národnost.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.