Portál občana

Ministerstvo vnitra spustilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy (www.gov.cz) do ostrého provoz nový Portál občana, který se má v budoucnu stát bránou ke všem elektronickým službám státu. Pomocí autorizovaného připojení (identita.cz) nebo eObčanky se každý občan může jednoduše přihlásit k jednotlivým službám státu, kterých je v současnosti provozováno přibližně 37. Občané tak mohou moci získat online např. informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. Další služby budou postupně přibývat.

„Digitalizace veřejné správy není volbou, ale nutností. Pokud má stát fungovat efektivně, musí využívat nástroje a metody 21. století, což spočívá i v tom, že spolu jednotlivé systémy musejí umět komunikovat a sdílet informace mezi sebou na dálku.“(Jan Hamáček (ČSSD), 2018).

Díky nově zavedeným eObčankám a Portálu občana představuje červenec 2018 pro občany skutečný start digitalizace v naší zemi. Dosavadní projekty elektronizace veřejné správy se tím podařilo sjednotit do jednoho místa, které je dostupné kdykoliv a kdekoliv online prostřednictvím internetu. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně a s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU bez zbytečného čekání a průtahů, a to nejen na počítači, ale i prostřednictvím mobilních aplikací.

„Portál občana aktuálně nabízí 37 elektronických služeb, ke kterým se občan může přihlásit díky eObčance. Ta umožňuje jednak prokázání totožnosti online, ale zaručuje zároveň nejvyšší možnou bezpečnost. Občan tak může bez chození na úřad získat např. eRecept, vyřídit si neschopenku, zjistit informace o svém důchodu nebo si vyjet výpis z rejstříku trestů. Další služby budou přibývat postupně.“(Jaroslav Strouhal, 2018) idden0

Nový Portál občana má responzivní design (tj. sám se přizpůsobuje šířce okna, ve kterém je zobrazován) a nabízí i určité možnosti přizpůsobení a personalizace (např. „přidávání dlaždic“).

Portál dále nabízí tři možnosti přihlášení uživatele, a to „ve dvou větvích“:

Chování Portálu občana se liší podle toho, jaký způsob přihlášení k němu využijeme. Jedná se především v rozdílnou dostupnost služeb poskytovaných portálem. Níže uvedený obrázek zobrazuje úvodní stránku portálu po přihlášení pomocí Jména, hesla a autorizační SMS.

Po úspěšném přihlášení na Portál občana jste nejdříve informování o skutečnosti, že nemáte připojenou datovou schránku a vybízí vás k jejímu připojení.

Pokud máte zřízenu a aktivní svou vlastní datovou schránku (jako fyzická osoba), pak vám Portál občana nově a zdarma poskytuje možnost archivace datových zpráv a to na neomezenou dobu, v objemu do 500 MB (zřejmě společně s ukládáním dalších dokumentů – nemám ale prověřeno). Jde o obdobu služby Datový trezor, kterou poskytuje Česká pošta jako placenou službu. Na základě dostupných recenzí by měla tato archivace datových zpráv na Portálu občana fungovat úplně stejně jako Datový trezor, i pokud jde o aspekty udržování digitální kontinuity. Dalším přínosem pro držitele je zabudovaný klient pro práci s datovou schránkou (jednou či více schránek, které si musíte tzv. připojit). Pak vám portál vytváří prostředí obdobné jednoduššímu webovému mailu – pro čtení a další zpracování došlých datových zpráv a to včetně jejich archivace, ale i pro vytváření a odesílání nových datových zpráv.

Ovšem pokud nemáte svou vlastní datovou schránku (fyzické osoby), jsou pro vás ony výpisy z rejstříků veřejné správy i nadále (elektronicky, přes portál) nedostupné. Jako třeba výpis z bodového konta řidičů, výpis z rejstříku trestů a další. A to, i když už máte novou eObčanku (i s aktivovanou funkcí elektronické identifikace), nebo třeba jen aktivovaný účet u NIA portálu – abyste se k novému Portálu občana vůbec mohli přihlásit.

Jak ukazuje následující obrázek (za předpokladu že k portálu nemáme připojenu svou datovou schránku), nemůžete žádost o výpis odeslat – právě kvůli absenci (připojené) datové schránky. A pokud ji nemáte vůbec, tak si ji k Portálu občana samozřejmě ani nepřipojíte.

Jako možné místo pro doručování (místo datové schránky) se nabízí úložiště dokumentů, které máte zřízeno v rámci svého účtu na Portálu občana o objemu 500 MB, společně s archivem zpráv. Protože toto úložiště je pro vás dostupné jen tehdy, pokud jste řádně přihlášeni k Portálu, a tedy v zásadě se stejnou spolehlivostí jako při přihlášení do datové schránky. Ve skutečnosti naopak vyšší, protože do datových schránek se lze přihlašovat i jen s jedním opakovaně použitelným heslem.

Nicméně ono úložiště dokumentů na Portálu občana dnes takto, jako místo pro doručování, ještě nefunguje. Slouží jen jako vaše vlastní úložiště – můžete si do něj bezpečně sami nahrát, co potřebujete. Třeba v budoucnu bude toto úložiště fungovat jako dobrovolná alternativa pro datové schránky, pro potřeby doručování. Tedy že vám do úložiště přijde (bude automaticky uložen) nějaký elektronický dokument, který jste si sami vyžádali.

Na záložce kalendář jste upozorňováni na termíny podání daňového přiznání apod.

Zcela odlišné je to u ePortálu ČSSZ, který lze na Portál občana přidat jako aplikaci do záložky.

Většina jeho služeb má charakter „poskytnutí informace“ a ty vám jsou rovnou zobrazeny v rámci webových stránek ePortálu. Takže datovou schránku zde nepotřebujeme. Příkladem za všechny může být jistě velmi užitečný „Přehled dob důchodového pojištění“, ze kterého se okamžitě dozvíte, jaké doby důchodového pojištění u vás sociálka eviduje.

Ve třech dalších případech se jedná o potvrzení (o vyplacených dávkách nemocenského pojištění, o dočasné pracovní neschopnosti a o bezdlužnosti), a tedy o něco, co si chcete „odnést s sebou“. Zde máte na výběr mezi doručením potvrzení (v elektronické podobě) do datové schránky a jeho zasláním (v listinné podobě) poštou a osobním vyzvednutím. Situaci demonstruje obrázek níže.

V případě zadání požadavku o výpis „Informativního osobního listu důchodového pojištění“ není žádost zpracována online, ale je do 90 dnů dostupná pod volbou Moje podání.

Všechny služby ePortálu ČSSZ se postupně, od prvního spuštění portálu, staly dostupné všem uživatelům, kteří se k němu dokáží přihlásit bez nutné vazby na datovou schránku. Obdobně je tomu i pro služby eReceptů. 

Aplikace eRecept poskytuje přehledným způsobem informace o všech lékařských předpisech, které nám byli předepsány lékařem a to až pět let zpětně.

 V sekci „Nevyzvednuté recepty“ Vám nabídne přehled všech v lékárně dosud nevyzvednutých receptů s uvedením data jejich vystavení, doby platnosti a názvu léků. Po kliknutí na vybraný recept Vám aplikace zobrazí detail receptu s uvedením všech informací. V detailním náhledu si můžete recept vytisknout a využít pro vyzvednutí předepsaných léků v lékárně. V případě, že si nestihnete lék na recept v době jeho platnosti vyzvednout, můžete na uvedeném telefonním čísle kontaktovat Vašeho lékaře a požádat ho o prodloužení doby platnosti receptu.

Sekce „Seznam receptů“ Vám poskytne přehled všech receptů, které Vám byly ze strany lékaře vystaveny. Je zde pro Vás připravený jednoduchý filtr, s jehož pomocí si můžete vybrat, které recepty chcete zobrazit. Můžete si zde také například připomenout nastavené dávkování u jednotlivých léků.

Projekt „Portál občana se stále vyvíjí, dochází nejen k rozšiřování, ale především ke zlepšování poskytovaných služeb a ze svého pohledu tedy projekt hodnotím velice pozitivně a věřím, že se v budoucnu stane mým preferovaným způsobem komunikace s orgány státní správy.
Bc. Luděk Bednařík


You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.