O nás

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“                              — Margaret Mead

SPOLEČNĚ PRO MODERNÍ TRŠICKO

Naše sdružení vzniklo v průběhu léta roku 2010 pod názvem „Nová volba pro Tršicko“ a bylo reakcí na aktuální situaci, která v té době byla na tršické politické scéně. Jen pro připomenutí, v této době vše nasvědčovalo tomu, že v komunálních volbách 2010 bude kandidovat pouze SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE, což pro nás bylo nepřijatelné.

Pouze v případě, že víme, kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout, můžeme dělat dílčí, třeba i malé kroky k tomu, abychom toho dosáhli. V opačném případě se jen potácíme od ničeho k ničemu, od jednoho volebního období k jinému. Proto chceme dát obci jasný směr.

Nepovažujeme se za všeznalé, a tak je pro nás samozřejmostí, že se na jeho tvorbě budeme podílet jako široká veřejnost všech zájmů i věkových skupin, tak i soukromá sféra, občané, podnikatelé, majitelé pozemků, odborníci, správa obce a státu.

Každý má svůj zájem, svou prioritu, svou potřebu. Každé přání by mělo být zohledněno, každý hlas by měl být slyšen.

Chceme navázat na to dobré, co se v minulosti v obci podařilo, a dobrou praxi promítnout do naší společné budoucnosti.

SPMT