TRŠICKÁ VODA – O NÁS BEZ NÁS!

Dne 3.6.2024 zastupitelstvo obce Tršice odsouhlasilo připojení obce Suchonice na náš obecní vodovod. My s tímto rozhodnutím nesouhlasíme!

Domníváme se, že o takto důležité věci, která ovlivňuje každou domácnost, by měli rozhodnout samotní občané. Proto tímto žádáme zastupitelstvo o:

  1. revokaci usnesení 
  2. obeznámení občanů o důvodech a všech dopadech tohoto záměru
  3. vyhlášení místního referenda, ve kterém by samotní občané na základě získaných informací rozhodli o případném připojení obce Suchonice na náš vodovod.  

Pokud s naší žádostí souhlasíte, můžete nás podpořit svým podpisem na petici, která se spustila tímto dnem.

Petiční archy budou k dispozici i v tištěné formě.

Termín předání petice zastupitelstvu obce Tršice: 2.9.2024