Volby 2018

Volební program

OBČAN (spokojený občan je budoucností všech obcí)

>budeme prosazovat rovný přístup ke všem občanům bez rozdílu

>jednoznačně stavíme veřejný zájem nad osobními zájmy jednotlivců

> vážíme si zájmu všech občanů o naši obec a jejich nápadů a názorů

> zvýšení participace občanů, tj. jejich aktivního podílu na dění v obci

> zavedení nové obecní vyhlášky- zákaz podomního prodeje

Příklad: Odpovědný zastupitel, který hájí zájmy obce (občanů) na základě faktů a v rámci svých kompetencí a zákonných povinností.

KOMUNIKACE (zlepšení vzájemné komunikace mezi občanem a obcí)

> chceme srozumitelně a včas informovat občany o veškerém dění v obci, a tím předcházet spekulacím a dezinformacím

>zcela změnit formu veřejných zasedání, tak aby tato zasedání byla

pro občana srozumitelná a „zajímavá“.

Příklad: Zveřejnění investičních záměrů na stránkách obce s předpokládanými termíny realizací tak, aby občané byli včas informováni o plánovaných akcích v blízkosti svého bydliště (oprava komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, výkopové práce aj.)

FINANCE

>hospodaření obce musí být transparentní a pod veřejnou kontrolou

občanů

>celkové finanční ozdravení obce, aktuální výše dluhu je 30 mil. Kč

Příklad: Zastavit neúměrné zadlužování obce. Dotázat se občanů na jejich názor jak např. naložit s ušetřenými finančními prostředky (zda investovat a do čeho, nebo zda umořit část dluhu)

ROZVOJ (reálné a prospěšné projekty mají u nás „zelenou“)

> podpora projektů dle schváleného Plánu rozvoje obce 2014-2020,

   včetně realizace projektů mimo tento plán rozvoje v návaznosti na

   jednotlivé dotační programy na všech úrovních (EU, stát, kraj)

Příklad: Aktivní podpora i „malých“ projektů – informační kiosky na území katastru Tršic, stanice první cyklopomoci, rozšíření expozice vesnického muzea aj.

>neustálé vylepšování (upgrade)již realizovaných projektů

> podpora podnikatelských aktivit – zdroj nových pracovních míst azabezpečení služeb občanům

>postupná obnova chodníků a komunikací ve všech obcích

> ochrana životního prostředí, aby se zachovalo i pro další generace

Příklad: Zdokonalení stávajícího systému likvidace odpadů, revize funkčnosti obecního rozhlasu, výsadba remízků, úklidové akce u příležitosti Dne země aj.

> podpora společenského života v okolních obcích

> zřízení Wifi Hotspotů na veřejných místech obce

Příklad: Pořízení mobilní obytné buňky na hřiště do Lipňan, a její využití jako zázemí při společenských akcích, volbách a spolkové činnosti v obci.

Kandidátka

 1. Bc. Luděk Bednařík, 41 let, výrobní/provozní dispečer, Tršice, bez politické příslušnost
 2. Ing. Róbert Gärtner, 41 let, referent majetkové správy,  Tršice, bez politické příslušnost
 3. Jana Bělajevová, 29 let, pracovnice v potravinářském průmyslu, Tršice, bez politické příslušnosti
 4. Ing. Jana Ulicová, 48 let, účetní, Tršice, bez politické příslušnosti
 5. Jiří Kubíček, 46 let, operátor, Lipňany, bez politické příslušnosti
 6. Ing. Miroslav Herinek, 37 let, referent majetkové správy, Tršice, člen ČSS
 7. Ing. Bc. Karla Šimarová Brzobohatá, 41 let, úřednice, Tršice, bez politické příslušnost
 8. Zdeněk Dvořák, 38 let, elektrikář, Tršice, bez politické příslušnosti
 9. Jaroslav Horák, 53 let, vedoucí prodejny, Tršice, bez politické příslušnosti
 10. Michaela Coufalová, 40let, zástupkyně manažera, Hostkovice, bez politické příslušnost
 11. Ing. Radomír Ohera, 49 let, dispečer mezinárodní dopravy, Zákřov, bez politické příslušnosti

Zvolení zastupitelé (OZ 2018 – 2022)

Ing. Radomír Ohera, 49 let, dispečer mezinárodní dopravy, Zákřov

 • předseda kontrolní komise

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.