Volby 2014

Volební program

KOMUNIKACE (zlepšení vzájemné komunikace mezi občanem a obcí)

 – budeme srozumitelně a včas informovat občany o veškerém dění v obci, a tím předcházet spekulacím a dezinformacím.  Plná funkčnost obecního rozhlasu, hlasový záznam z veřejných zasedání, hlášení rozhlasu dostupné na webových stránkách, úhledný a hodnotný zpravodaj

 – zajistíme výjezdní zasedání zastupitelstva v okolních obcích   chce být co nejblíže všem občanům a jejich problémům

  OBČAN (spokojený občan je budoucností všech obcí)

 – seniorům poskytneme příspěvek na obědy s dopravou až domů

 – využití multifunkčního hřiště pro místní občany zdarma

 – doprava materiálu pro vlastní občany pouze za cenu nafty

 – přizpůsobíme dopravní obslužnost potřebám občanů

 – snížíme daň z nemovitosti na nejnižší možnou míru

 – budeme usilovat o zřízení peněžního bankomatu

 – budeme spolupracovat v oblasti rozšíření nabídky služeb místní pobočky charity

 – vážíme si zájmu všech občanů o naši obec a jejich nápadů a názorů

 – vždy budeme prosazovat rovný přístup ke všem občanům bez rozdílu

 – nebudeme zavírat oči před problémy místních částí i okolních obcí a nesouhlasíme s   rozdělováním části obcí na „důležité“ a „nedůležité“, které ničí mezilidské vztahy

 ROZVOJ (rozvoj obcí má být naším společným cílem)

 – chceme maximálně a efektivně využívat dotace z evropských a regionálních fondů

 – hospodaření obce musí být zcela transparentní a pod veřejnou kontrolou občanů. Chceme prosazovat vyrovnaný rozpočet se snižováním zadluženosti

    – zamezíme obstrukcím při rozvoji obcí (např. změny územních plánů dle námětů občanů,   nikoliv úředníků od stolu)

 – podpoříme podnikatelské aktivity –  zdroj nových pracovních míst a zabezpečení služeb  občanům

 – chceme funkční komisi pro životní prostředí a tím aktivně chránit naše životní prostředí, tak    aby se zachovalo i pro další generace (obnova a péče o veřejnou zeleň)

 PROJEKTY (reálné a prospěšné projekty mají u nás „zelenou“)

 – podpora stávajících projektů (dle programu rozvoje obce)

 – zasadíme se o opravu místního farního kostela.  Všechny dominanty obcí (kaple, kříže aj.) by měly důstojně reprezentovat naše obce

Kandidátka

 1. Luděk Bednařík, 37 let, vedoucí oddělení řízení výroby, Tršice, bez politické příslušnosti
 2. Hana Juříková Dis., 36 let, finanční účetní, Vacanovice, bez politické příslušnosti
 3. Ing. Radomír Ohera, 45 let, dispečer mezinárodní dopravy, Zákřov, bez politické příslušnosti
 4. Ing. Božena Martiníková, 58 let, úřednice, Tršice, bez politické příslušnosti
 5. Jana Bělajevová, 25 let, pracovnice v potravinářském průmyslu, Tršice, bez politické příslušnosti
 6. Ingrid Vybíralová, 40 let, zubní technik, Tršice, bez politické příslušnosti
 7. Jana Greplová, 40 let, účetní, Hostkovice, bez politické příslušnosti
 8. Ing. Vladimír Černík, 64 let, důchodce, Lipňany, bez politické příslušnosti
 9. Bc. Jana Lužová, 50 let, ředitelka MŠ Suchonice, Tršice, bez politické příslušnosti
 10. Zdeněk Dvořák, 34 let, elektrikář, Tršice, bez politické příslušnosti
 11. Silvius Haliř, 56 let, OSVČ, Hostkovice, bez politické příslušnosti

Zvolení zastupitelé ( ZO 2014 -2018 )

V tomto volebním období jsou našimi kandidáty:

Hana Juříková, DiS. – členka finanční komise
Bc. Jana Lužová – předsedkyně kulturní komise
Ing. Božena Martiníková – předsedkyně redakční rady
Ing. Radomír Ohera

K 24. září 2015 odstoupil z funkce zastupitele obce Ing. Radomír Ohera.
Dne 25. září 2015 nastoupil na funkci zastupitele obce Luděk Bednařík.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.