Ukliďme naše obce

„Ukliďme Česko“ i „Ukliďme svět“ jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v blízkosti našich obydlí. O víkendu 27.-28. března úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Podle odhadů se jej zúčastnilo na zhruba tisícovce míst 40-50 tisíc dobrovolníků včetně známých osobností. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři a ostatní občané… Prostě všichni, na koho si jen vzpomenete. Úklid je samozřejmě možné naplánovat v libovolném termínu, který vyhovuje místním organizátorům.

Letošní úklidovou akci jsme tedy také pojali v duchu výše zmíněné celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko“ a úklid našich obcí jsme naplánovali na sobotu 15.5.2021. I přes nepříznivé počasí, které v předchozích dnech panovalo, bylo sobotní dopoledne krásně teplé a slunečné, prostě speciálně objednané na tuto akci, které se zúčastnili občané Tršic, Lipňan a Přestavlk. V Tršicích se nás sešlo pouze čtrnáct, ale i tak jsme byli schopni vysbírat odpadky téměř po celé obci. Odpadků bylo letos o poznání méně, což přikládáme vládním opatřením, která od posledního sběru omezovala konání veškerých kulturních akcí a pohybu osob. V obci Lipňany se pod vedením pana Lepaře účastnili akce čtyři občané. Zde se odpadků také moc nenašlo, a to díky pravidelnému úklidu, který v této obci probíhá. Nejvyšší a po pravdě nečekanou účast měla letošní akce v obci Přestavlky, ve které se sešlo neuvěřitelných dvacet sběračů z řad spoluobčanů. Z toho vyplývá, že není důležité kolik obyvatel daná obec má, jako spíš odhodlání a chuť místních občanů společně něco udělat pro dobrou věc. Můžeme si jen přát, aby Přestavlky byly příští rok inspirací i pro ostatní naše obce.

Za všechny organizátory bych tímto rád všem spoluobčanům poděkoval za jejich účast. Je velice potěšující zjistit, že nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a to, že jsme ochotni společně udělat něco málo nejen pro naši přírodu, ale i pro hezčí prostředí našich domovů. Velké poděkování také patří obci Tršice, jmenovitě panu starostovi, za podporu celé akce a v neposlední řadě i Klubu zahrádkářů, kteří i letos pro tršické účastníky připravili občerstvení ve formě vynikajících koláčů a kafíčka.

Díky a těším se na setkání u další akce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.