Volby 2022 – děkujeme za vaše hlasy!

prohlášení

Dovolujeme si všem občanům Tršicka oznámit, že zastupitelé zvolení do Zastupitelstva obce Tršice za sdružení Našim dětem a zastupitelé zvolení za sdružení Společně pro moderní Tršicko na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva obce Tršice a ve snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj obce Tršice a jejich občanů uzavřeli dne 9.10.2022 dohodu o koaliční spolupráci.

Proč jsme se rozhodli podpořit sdružení Našim dětem?

  • Sdružení má jasnou vizi o směru dalšího rozvoje obce;
  • má reálné cíle a představu o tom, jak jich dosáhnout;
  • má zkušenosti s vedením obce;
  • funguje jako tým s podporou členské základny.
  • Naše volební programy jsou si velmi blízké.

Co to znamená?

  • Dohodu, že ustanovující složení zastupitelstva obce bude následující: jeden uvolněný starosta a jeden neuvolněný místostarosta obce.  Při volbě členů zastupitelstva obsadí člen sdružení Našim dětem funkci starosty, člen sdružení Společně pro moderní Tršicko funkci místostarosty.
  • Dohodu o vzájemné spolupráci.

Co to neznamená!

Neznamená to, že by vzniklo většinové zastupitelstvo, které nebude otevřené dialogu a spolupráci s ostatními zastupiteli a občany, kteří projeví zájem aktivně se podílet na dění v obci.

Našim společným cílem je navázat na dosavadní práci zastupitelstva a pokračovat dále v rozvoji celého Tršicka.


Soutěžní křížovka s tajenkou

Správné znění tajenky: NVPT je ta správná volba. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl pan Pavel Mlčoch. Blahopřejeme!

Poznámka: NVPT je původní název našeho uskupení