Úklid obcí ke Dni země

Po vzoru ostatních obcí jsme se v letošním roce rozhodli poprvé uspořádat ke Dni země sběr odpadků v našich obcích, a to v úzké součinnosti s naším Obecním úřadem.

Nový termín akce byl stanoven na 13. dubna 2019 a bude probíhat od 9 hod. současně ve všech přidružených obcích na místech uvedených na letáčku. V případě nepříznivého počasí se akce přesune na 14. dubna od 9 hod.

V uvedenou dobu budou na výchozích stanovištích zástupci obce (zastupitelé), členové našeho sdružení nebo jiné pověřené osoby, které budou celou akci v jednotlivých obcích zastřešovat a koordinovat. Tyto osoby vás budou informovat o průběhu celé akce, rozdělí vás do skupinek a určí vám úseky, které je nutné vyčistit. V neposlední řadě vám koordinátoři rozdají pytle na sběr odpadu a případně další pomůcky.

Pevně věříme, že se tato událost stane pravidelnou každoroční akcí v našich obcích, a to za hojné účasti nás všech, kterým není životní prostředí lhostejné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.